top of page

NAŠE SLUŽBY

CONSTRUCTION MANAGEMENT
Obrázek2_edited_edited.png

Zajištění zřízení staveniště, včetně výběru vhodné lokality a získání potřebných povolení. Construction manager zajišťuje řízení stavebních prací, koordinační a dozorčí činnosti na denní bázi, současně kontroluje kvalitu provedených prací a zajišťuje řízení subdodavatelů včetně sledování nákladů a termínu dodání.

KOORDINACE STAVBY
Obrázek1_edited.png

Řízení a koordinace jmenovaných, specializovaných a přímých dodavatelů a zhotovitelů, předání a uzavření stavby - kontrola díla, provedení prací dle norem a projektové dokumentace a příprava dokumentace skutečného provedení klientovi. Formální ukončení stavebních prací a projektu a předání díla do užívání klientovi.

bottom of page