top of page

NAŠE SLUŽBY

WORKPLACE & TESTFITTING

Návrh ideálního koncepčního řešení prostor s ohledem na potřeby a požadavky klienta.

Kapacitní studie prostor zohledňuje požadavky a potřeby klienta v rámci konkrétního prostoru.

SPACEPLANING

Detailnější rozpracování návrhu prostor dle požadavků klienta, včetně základního návrhu nábytku, typu povrchů apod.

DESIGNOVÁ STUDIE

Detailní zpracování architektonického návrhu prostor, podklad pro projektovou dokumentaci - veškerá specifikace povrchů (podlahy, stěny, podhledy), světel, elektroinstalace, typického i atypického nábytku.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace prostor včetně všech potřebných profesí pro získání stavebního povolení (popřípadě ohlášky) a k provádění stavebních prací.

bottom of page