top of page
WORKPLACE & TESTFITTING

Návrh ideálního koncepčního řešení prostor s ohledem na potřeby a požadavky klienta.

Kapacitní studie prostor zohledňuje požadavky a potřeby klienta v rámci konkrétního prostoru.

SPACEPLANING

Detailnější rozpracování návrhu prostor dle požadavků klienta, včetně základního návrhu nábytku, typu povrchů apod.

DESIGNOVÁ STUDIE

Detailní zpracování architektonického návrhu prostor, podklad pro projektovou dokumentaci - veškerá specifikace povrchů (podlahy, stěny, podhledy), světel, elektroinstalace, typického i atypického nábytku.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace prostor včetně všech potřebných profesí pro získání stavebního povolení (popřípadě ohlášky) a k provádění stavebních prací.

NÁBYTEK

Furniture Design Manager má na starosti řízení celého procesu návrhu a vývoje nábytku včetně koordinace v rámci stavby a stěhování.

ODHAD NÁKLADŮ & NACENĚNÍ

Odhad nákladů, zpracování cenových nabídek, dozor nad jednotlivými výdaji projektu.

PŘÍPRAVA STAVBY

Příprava a koordinace stavebních prací včetně vyhotovení harmonogramu.

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Project management zahrnuje řízení projektů od začátku do konce, s cílem dosáhnout stanovených cílů projektu v rámci určeného rozpočtu a časového plánu. Projektový manažer má na starosti koordinaci všech aspektů projektu.

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

Návrh, realizace a servis silnoproudé instalace - zásuvkové, světelné a technologické obvody, výroba a zapojení rozvaděčů. Posouzení funkčnosti stávajícího zařízení, případné jeho revize, opravy a úpravy.

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

Návrh, realizace a servis slaboproudé instalace strukturované kabeláže, požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS a ERO), zabezpečovací a přístupové systémy včetně docházky (EZS, ACS), kamerové systémy (CCTV), smart instalace, audiovizuální technika a ozvučení (AV media).

VZDUCHOTECHNIKA

Dodávky a montáže vzduchotechnických a klimatizačních zařízení včetně rozvodů, izolací a koncových prvků. Optimalizace distribuce vzduchu včetně implementace MaR.

VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

Chladivové a topné systémy pro administrativní, výrobní, skladové a obchodní budovy, serverovny a datová centra. Dodávka a montáže plynových kotelen, tepelných čerpadel, výměníkových stanic a decentrálních topných zdrojů.

ZDRAVOTECHNIKA

Nadzemní rozvody vody a kanalizace včetně dodávky a montáže sanitární keramiky a zařizovacích předmětů.

bottom of page